Odpylanie spalin

Oliwier Marciniak 2019-03-07 0 komentarzy
Odpylanie spalin

Usuwanie toksycznych związków z gazów wydzielanych przez fabryki, ma kilka celów. Przede wszystkim jest to metoda na walkę z globalnym ociepleniem. Jest to sztandarowy projekt Unii Europejskiej, która dba o czystość środowiska, wspierając wszystkie projekty mające na celu zapobieganie jego degradacji. Do realizacji tej polityki stosuje się takie metody jak wspieranie pozyskiwania zielonej energii, z jednoczesnym nakładaniem restrykcyjnych norm na kraje, które korzystają z tradycyjnych metod, takich jak pozyskiwanie energii ze spalania węgla kamiennego, brunatnego lub ropy naftowej. Ma to na celu zachęcić do inwestowania w zieloną energię. Odpylanie spalin ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych gazów. Polega ono na oddzieleniu szkodliwych substancji, przed tym jak trafią przez komin do atmosfery oraz zebranie ich w odpowiedni sposób, tak aby można było je bezpiecznie zutylizować, bez skody dla środowiska naturalnego.

Jak się to robi?

Metody stosowane w przemyśle są różne. Technologie, które są do tego celu stosowane, ciągle się rozwijają, więc nowoczesne przedsiębiorstwa dysponują już zaawansowanym sprzętem, nijak nieprzypominającym tego używane przed kilkoma dekadami. Jedną z metod jest używanie odpylaczy cyklonowych lub multicyklonowych. Polega ona na wykorzystaniu podstawowych praw fizyki, do mechanicznego oddzielenia określony substancji. Inną metodą jest odpylanie za pomocą specjalnych filtrów oraz sorbentu, który oddziela substancje szkodliwe i zbiera w specjalnych nośnikach, zanim te trafią do atmosfery. Więcej informacji na temat stosowanych metod, znajduje się na stronie firmy instalfilter.pl, która zajmuje się wykonywaniem takich systemów, na potrzeby przemysłu.

Skomentuj wpis