Audyt sprężonego powietrza

Jerzy Przybylski 2018-12-15 0 komentarzy
Audyt sprężonego powietrza

Zwykle pod ofertą „audyt sprężonego powietrza” dostępną na rynku kryje się przepływu powietrza. Jeżeli liczą Państwo na kompleksową usługę, która nie tylko zda pełne sprawozdanie ze stanu sieci, ale również obejmie propozycję uszczelnienia i naprawy wymaganych elementów, propozycja od 7 bar jest przeznaczona dla Was.

Audyt prowadzony przez firmę opiera się na trzech punktach:

  • sprawdzenie poboru sprężonego powietrza,
  • sprawdzenie produkcji sprężonego powietrza,
  • interpretacja wyników pomiarów i zaproponowanie ewentualnej procedury naprawy i konserwacji.

Po wstępnym ustaleniu oczekiwany efektów dokonuje się pomiaru przepływu zarówno przy poborze, jak i produkcji. Należy dokonać go w każdym z punktów równocześnie, a także połączyć z pomiarem ciśnienia. Na tej podstawie otrzymuje się całościowy obraz wydajności instalacji, a także ocenia się wielkość i miejsce wycieków. W części produkcyjnej jest to dodatkowo stosunek pobieranej energii do produkowanego powietrza, a także zmienność tego współczynnika w czasie.

Uzyskane parametry:

  • dają klientowi wiedzę o faktycznym koszcie produkcji powietrza i poborze mocy na 1 m3,
  • podlegają interpretacji specjalistów firmy, dzięki której klient może uzyskać cenne wskazówki, które pozwolą na oszczędności w znacznym stopniu przekładające się na zwiększenie rentowności zakładu,
  • stanowią podstawę do opracowania procedur naprawczych, modernizacyjnych lub konserwacyjnych, lub wprowadzeniu nowego systemu przesyłu i dystrybucji powietrza na terenie przedsiębiorstwa.

 

Skomentuj wpis